Prijs Armoede Uitsluiten

Prijs Armoede Uitsluiten 2015: op welke manier komen de zwaksten op de arbeidsmarkt nog aan bod? 

Werk is een heel actueel thema. Discussies over de kostprijs en de beschikbaarheid van jobs, maar ook over langer werken, verplichte activering en sanctionering, gemeenschapsdienst, … vullen de kranten. Op welke manier komen de zwaksten op de arbeidsmarkt nog aan de bak? Zijn er wel jobs voor deze mensen? Zijn er kwalitatieve jobs? Staat ook de sociale economie zo erg onder druk van de productiviteit dat er keuzes gemaakt moeten worden die niet altijd in het belang zijn van de zwaksten op de arbeidsmarkt?
We zochten naar goede voorbeelden in het kader van deze Prijs Armoede Uitsluiten.

Het resultaat van die zoektocht stellen we voor op dinsdag 9 juni 2015 vanaf 18 uur, in de KVS in Brussel.

Maar eerst komt Sarah Lyall, onderzoekster sociaal beleid bij de New Economics Foundation (NEF) uit London aan het woord. NEF is in Groot-Brittannië een vooraanstaande denktank op het terrein van sociale, economische en ecologische rechtvaardigheid.
Mevrouw Lyall onderzoekt armoede en ongelijkheid in Groot-Brittannië, lokale initiatieven die sociale en economische ongelijkheid aanpakken, en sociale zekerheid. In februari publiceerde ze met Adrian Bua Responses to austerity over hoe groepen in Groot-Brittannië zich aanpassen, uitgedaagd worden en alternatieven verzinnen in tijden van besparingen. 

Praktisch:
Dinsdag 9 juni 2015, vanaf 18:00.
KVS, Lakensestraat 146, 1000 Brussel
Deelname in gratis maar inschrijving wel verplicht projecten@welzijnszorg.be  

 

  De Prijs Armoede Uitsluiten: een woordje uitleg

  Met de jaarlijkse uitreiking van de 'Prijs Armoede uitsluiten', rond einde mei, wil Welzijnszorg mensen en projecten in de kijker plaatsen die zich engageren in de strijd tegen armoede en uitsluiting. 

  Onder de goedgekeurde kandidaten krijgen maximaal 12 initiatieven een nominatie voor de ‘Prijs Armoede Uitsluiten’. Deze nominaties worden toegekend op basis van een specifiek ‘accent’ dat vooraf met alle (regionale) projectencommissies van Welzijnszorg is afgesproken. Een jury kiest uit de genomineerden de uiteindelijke laureaat. 
  De prijs bestaat uit twee luiken: 
  - Een geldbedrag van € 12.500 
  - Een kleine brons van Agnes Pas die de naam "Uit armoede opstaan" meekreeg.

  De laureaten van de voorbije jaren

  • 2000: Recht op Wonen (Zwankendamme)
  • 2001: Wijkgezondheidscentrum Ridderbuurt (Leuven)
  • 2002: 't Hope (Roeselare)
  • 2003: Jeugdwelzijnswerk Meulenberg (Houthalen)
  • 2004: Wijkcentrum De Kring (Eeklo)
  • 2005: Bij ons - Chez Nous (Brussel)
  • 2006:Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas (VL.OS) vzw
  • 2007: Domo vzw, gezinsondersteuning (Leuven)
  • 2008: Efrem vzw (Mesen)
  • 2009: Pigment vzw (Brussel)
  • 2010: Toontje vzw (Gentbrugge)
  • 2011: Atelier Groot Eiland (Brussel)
  • 2012: Vzw Jeugdclubs (Lokeren)
  • 2013: Expertisecentrum De Kraamvogel (Antwerpen)
  • 2014: Groep Intro Vlaams-Brabant

   

  Terugblik: Groep Intro Vlaams-Brabant wint de Prijs Armoede Uitsluiten 2014 

  met hun projecten Time-out en Leerrecht

  Welzijnszorg reikte op 5 juni 2014, de 15e ‘Prijs Armoede Uitsluiten’ uit. Vier genomineerden dongen mee naar de € 12.500 die aan deze prijs verbonden is.

  Dit jaar plaatst de Prijs organisaties in de kijker die inzetten op activiteiten en projecten om de schoolcarrière van kwetsbare jongeren te ‘boosten’ en hun toegang tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken. ‘Van school naar werk: optimale kansen’, is het motto. Jongeren moeten immers, op basis van hun interesses en mogelijkheden, met volle kansen van school kunnen komen en de arbeidsmarkt (succesvol kunnen) betreden.

  Maak kennis met de laureaat.

  Lees de volledige perstekst.

  Bekijk de foto's.

  “Verloren generaties worden niet geboren. Verloren generaties worden gemáákt”: een boeiend debat

  Welzijnszorg onderstreepte het belang van de 15e laureaat van de Prijs Armoede Uitsluiten met een debat tussen Mieke Van Hecke (VSKO), Patrick Delbaere (OVSG), Fran Geedts (GO!), Fons Leroy (VDAB), Karel Van Eetvelt (Unizo), en Ides Nicaise (HIVA). Iedereen was het erover eens dat dat het onderwijs en de overgang naar de arbeidsmarkt geen optimale kansen bieden aan bepaalde kwetsbare groepen jongeren. En dat dat een gedeelde verantwoordelijkheid is –dus niet alleen van het onderwijs- waaraan iets moet veranderen. “Elk talent dat je verloren laat gaan, is een schandvlek op de samenleving”, klonk het.

  Onderwijs moet meer buiten de eigen structuren denken, was het idee. Er moeten flexibelere combinaties van leren en werken mogelijk zijn. En jongeren moeten in bepaalde gevallen ook buiten het reguliere onderwijs geholpen kunnen worden. Maar tegelijk benadrukte verschillende sprekers het belang van (erkende) kwalificaties.
  Of dat betekent dat we de leerplicht moeten ‘verlengen’ tot de jongere een diploma of kwalificatie op zak heeft, daarover verschilden de meningen. Enerzijds was iedereen het erover eens dat de school op 18 verlaten zonder iets op zak, een slechte zaak is, maar ook dat zo’n ‘kwalificatieplicht’ niet waargemaakt kan worden in een strikt schools systeem.
  De zorg voor jongeren die hun weg dreigen te verliezen op school en op weg naar de arbeidsmarkt, willen we liefst van al verzekeren in een ‘keten’ met verschillende stappen en met veel samenwerking tussen verschillende partners. We zullen daarover in toekomstige campagnes zeker verder moeten praten.