Prijs Armoede Uitsluiten

Oproep Prijs Armoede Uitsluiten 2014: Van school naar werk: optimale kansen

In 2014 is het net honderd jaar geleden dat in België de leerplicht werd ingevoerd. Die maatregel werd toen – na jarenlange discussie  - ingevoerd om álle kinderen een kans op onderwijs te bieden: vorming en geletterdheid werden ingezet als middel om de levensomstandigheden van velen te verbeteren en de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te vergroten…
Maar intussen verlaten nog steeds veel te veel jongeren op hun 18 het onderwijs zonder diploma. De cijfers over voortijdig schoolverlaten in de centrumsteden van Vlaanderen haalden enkele maanden geleden nog vlot de media. En veel jongeren haken zelfs nog vroeger af, letterlijk en figuurlijk.
Zorgwekkende feiten, want voortijdig schoolverlaten zonder diploma verhoogt de kans op latere werkloosheid en afhankelijkheid van uitkeringen. Maar ook met diploma is de overgang naar de arbeidsmarkt voor velen een heikel punt.
Kansarmoede wordt niet alleen bestendigd, maar versterkt…

In Vlaanderen en Brussel proberen verschillende grote én kleine initiatieven hier iets aan te doen: ze zetten activiteiten en projecten op om de schoolcarrière van jongeren te ‘boosten’ en hun toegang tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken.
Om bijvoorbeeld schoolmoeheid tegen te gaan, school- en thuismilieu beter op elkaar te laten aansluiten, de overgang van schoolbank naar arbeidsvloer te begeleiden, een ontbrekend toekomstperspectief te counteren, …

Organisaties konden zich kandidaatstellen. Het is nu aan de deskundige jury om te wikken, te wegen en te kiezen. De uitreiking van de Prijs Armoede Uitsluiten volgt op 5 juni.

  

Prijs Armoede Uitsluiten 2013 voor project Kansarmoede(r) van expertisecentrum de Kraamvogel

Op 17 juni 2013 reikte Welzijnszorg de 14e ‘Prijs Armoede Uitsluiten’ uit aan het Antwerpse expertisecentrum kraamzorg De Kraamvogel. Acht genomineerden dongen mee naar de € 12.500 die aan deze prijs verbonden is.

Dat jaar stond de Prijs Armoede Uitsluiten in het teken van ‘moeilijke’ of vergeten doelgroepen: groepen die maatschappelijk ofwel weinig of niet aan bod komen, ofwel bijna uitsluitend vanuit een negatieve benadering. In Vlaanderen en Brussel maken verschillende middenveldorganisaties, vrijwilligersgroepen en hulpverleners de bewuste keuze om het als organisatie op te nemen voor deze kansengroepen. En net dat wilden we vanuit Welzijnszorg in de bloemetjes zetten.

Lees het persbericht

Een kort overzicht van de genomineerden PAU2013_ppt_genomineerden.pdf

Bekijk het fotoverslag.

 

De Prijs Armoede Uitsluiten: een woordje uitleg

Met de jaarlijkse uitreiking van de 'Prijs Armoede uitsluiten', rond einde mei, wil Welzijnszorg mensen en projecten in de kijker plaatsen die zich engageren in de strijd tegen armoede en uitsluiting. 

Onder de goedgekeurde kandidaten krijgen maximaal 12 initiatieven een nominatie voor de ‘Prijs Armoede Uitsluiten’. Deze nominaties worden toegekend op basis van een specifiek ‘accent’ dat vooraf met alle (regionale) projectencommissies van Welzijnszorg is afgesproken. Een jury kiest uit de genomineerden de uiteindelijke laureaat. 
De prijs bestaat uit twee luiken: 
- Een geldbedrag van € 12.500 
- Een kleine brons van Agnes Pas die de naam "Uit armoede opstaan" meekreeg.

De laureaten van de voorbije jaren

 • 2000: Recht op Wonen (Zwankendamme)
 • 2001: Wijkgezondheidscentrum Ridderbuurt (Leuven)
 • 2002: 't Hope (Roeselare)
 • 2003: Jeugdwelzijnswerk Meulenberg (Houthalen)
 • 2004: Wijkcentrum De Kring (Eeklo)
 • 2005: Bij ons - Chez Nous (Brussel)
 • 2006:Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas (VL.OS) vzw
 • 2007: Domo vzw, gezinsondersteuning (Leuven)
 • 2008: Efrem vzw (Mesen)
 • 2009: Pigment vzw (Brussel)
 • 2010: Toontje vzw (Gentbrugge)
 • 2011: Atelier Groot Eiland (Brussel)
 • 2012: Vzw Jeugdclubs (Lokeren)
 • 2013: Expertisecentrum De Kraamvogel (Antwerpen)