Prijs Armoede Uitsluiten

Prijs Armoede Uitsluiten 2015: op welke manier komen de zwaksten op de arbeidsmarkt nog aan bod? 

We weten dat er in de sociale economie boeiende initiatieven actief zijn die tegen de stroom inroeien. Initiatieven die mensen en kansen voorrang geven, met beproefde formules of met nieuwe inzichten en oplossingen.  Net die initiatieven willen we dit jaar in de kijker plaatsen en er één belonen met de Prijs Armoede Uitsluiten 2015.
Is het thema van deze Prijs nu net de kracht van jouw organisatie? Heeft je organisatie hierrond een voorbeeldige werking of een knap eigen project?
Of ken je een initiatief dat hieraan beantwoordt? We verwachten jullie nominaties tussen einde januari en half maart.

Lees hier de volledige oproep. 

Download het formulier van de kandidaatstelling, vul het in en bezorg het voor 15 maart aan projecten@welzijnszorg.be 

De Prijs Armoede Uitsluiten: een woordje uitleg

Met de jaarlijkse uitreiking van de 'Prijs Armoede uitsluiten', rond einde mei, wil Welzijnszorg mensen en projecten in de kijker plaatsen die zich engageren in de strijd tegen armoede en uitsluiting. 

Onder de goedgekeurde kandidaten krijgen maximaal 12 initiatieven een nominatie voor de ‘Prijs Armoede Uitsluiten’. Deze nominaties worden toegekend op basis van een specifiek ‘accent’ dat vooraf met alle (regionale) projectencommissies van Welzijnszorg is afgesproken. Een jury kiest uit de genomineerden de uiteindelijke laureaat. 
De prijs bestaat uit twee luiken: 
- Een geldbedrag van € 12.500 
- Een kleine brons van Agnes Pas die de naam "Uit armoede opstaan" meekreeg.

De laureaten van de voorbije jaren

 • 2000: Recht op Wonen (Zwankendamme)
 • 2001: Wijkgezondheidscentrum Ridderbuurt (Leuven)
 • 2002: 't Hope (Roeselare)
 • 2003: Jeugdwelzijnswerk Meulenberg (Houthalen)
 • 2004: Wijkcentrum De Kring (Eeklo)
 • 2005: Bij ons - Chez Nous (Brussel)
 • 2006:Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas (VL.OS) vzw
 • 2007: Domo vzw, gezinsondersteuning (Leuven)
 • 2008: Efrem vzw (Mesen)
 • 2009: Pigment vzw (Brussel)
 • 2010: Toontje vzw (Gentbrugge)
 • 2011: Atelier Groot Eiland (Brussel)
 • 2012: Vzw Jeugdclubs (Lokeren)
 • 2013: Expertisecentrum De Kraamvogel (Antwerpen)
 • 2014: Groep Intro Vlaams-Brabant

 

Terugblik: Groep Intro Vlaams-Brabant wint de Prijs Armoede Uitsluiten 2014 

met hun projecten Time-out en Leerrecht

Welzijnszorg reikte op 5 juni 2014, de 15e ‘Prijs Armoede Uitsluiten’ uit. Vier genomineerden dongen mee naar de € 12.500 die aan deze prijs verbonden is.

Dit jaar plaatst de Prijs organisaties in de kijker die inzetten op activiteiten en projecten om de schoolcarrière van kwetsbare jongeren te ‘boosten’ en hun toegang tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken. ‘Van school naar werk: optimale kansen’, is het motto. Jongeren moeten immers, op basis van hun interesses en mogelijkheden, met volle kansen van school kunnen komen en de arbeidsmarkt (succesvol kunnen) betreden.

Maak kennis met de laureaat.

Lees de volledige perstekst.

Bekijk de foto's.

“Verloren generaties worden niet geboren. Verloren generaties worden gemáákt”: een boeiend debat

Welzijnszorg onderstreepte het belang van de 15e laureaat van de Prijs Armoede Uitsluiten met een debat tussen Mieke Van Hecke (VSKO), Patrick Delbaere (OVSG), Fran Geedts (GO!), Fons Leroy (VDAB), Karel Van Eetvelt (Unizo), en Ides Nicaise (HIVA). Iedereen was het erover eens dat dat het onderwijs en de overgang naar de arbeidsmarkt geen optimale kansen bieden aan bepaalde kwetsbare groepen jongeren. En dat dat een gedeelde verantwoordelijkheid is –dus niet alleen van het onderwijs- waaraan iets moet veranderen. “Elk talent dat je verloren laat gaan, is een schandvlek op de samenleving”, klonk het.

Onderwijs moet meer buiten de eigen structuren denken, was het idee. Er moeten flexibelere combinaties van leren en werken mogelijk zijn. En jongeren moeten in bepaalde gevallen ook buiten het reguliere onderwijs geholpen kunnen worden. Maar tegelijk benadrukte verschillende sprekers het belang van (erkende) kwalificaties.
Of dat betekent dat we de leerplicht moeten ‘verlengen’ tot de jongere een diploma of kwalificatie op zak heeft, daarover verschilden de meningen. Enerzijds was iedereen het erover eens dat de school op 18 verlaten zonder iets op zak, een slechte zaak is, maar ook dat zo’n ‘kwalificatieplicht’ niet waargemaakt kan worden in een strikt schools systeem.
De zorg voor jongeren die hun weg dreigen te verliezen op school en op weg naar de arbeidsmarkt, willen we liefst van al verzekeren in een ‘keten’ met verschillende stappen en met veel samenwerking tussen verschillende partners. We zullen daarover in toekomstige campagnes zeker verder moeten praten.